Docente

Graag wil ik mij even voorstellen………

Graag wil ik mij even voorstellen…..Mijn naam is Joke Philipsen, geboren in 1956 in Venray en docente bij Yogasanjoca sinds 2002. Ben moeder van drie zonen en een trotse oma. In mijn ¬†herinnering voel ik de lichtheid van het huppelen, hinkelen, schommelen van het spelende kind en het zuiver gewaarworden zonder een zware focus op gedachten. ¬†Het boeiende vak levensbeschouwing op de middelbare school vertelde mij over wereldgodsdiensten, esoterie en spiritualiteit. Carl Gustav Jung, een van de grondleggers van de hedendaagse psychologie, zag het als een verrijking voor de westerse mens om de geest van het oosten te begrijpen. Er loopt een rode draad door mijn leven zodat ik weet waarom ik nu hier sta. Dat wat de mens beweegt, wat er aan ten grondslag ligt in de vele vormen van expressie, fascineert me. Binnen en buitenwereld vloeien in elkaar over. Zo kom ik terecht bij yoga, een wetenschap die de eenheid hersteld tussen lichaam, geest en ziel. Ik geloof in de esthetische expressie van de yogahouding, daar waar de houding bedoeld is om in je lichaam te komen en om zo de kennis over de intelligentie van het lichaam en de geest te ervaren. Na het volgen van diverse yogaopleidingen ben ik docente bij Yogasanjoca. Voor informatie over de genoten opleidingen en achtergrond¬†klik hier